opstijg vocht

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht is een probleem dat in 80 % van oude huizen terug te vinden is.

Om dit probleem te kunnen oplossen is  de eerste stap, een goede analyse maken van de oorzaken van het probleem.

Door de omstandigheden en constructie van de bouw grondig te bestuderen  en metingen uit te voeren is het ons mogelijk om u de gepaste oplossing te bieden en de daaraan gekoppelde prijsopgave.

Indien de oorzaak van het probleem zuiver bestaat doordat de vochtkering in de muur slecht of onbestaande is kan de muur geinjecteert worden.   Voor het injecteren van muren uit metselwerk gebruiken wij een speciaal hiervoor samengestelde gel die 90 % actieve bestanddelen bevat.   Andere producten die opgelost zijn in water ( actieve bestanddelen 20 %) zijn minder doeltreffend.  Daar tijdens de behandeling nog eens water in de muur gebracht wordt, zal de droogtijd nog langer worden.

Een muur, bestaande uit baksteen,  heeft 1 maand per 2 cm dikte van de muur. Dus een muur van 18 cm dikte zal ongeveer een 9 maanden droogtijd nodig hebben. Uiteraard is de droogtijd sterk afhankelijk van de juiste omstandigheden.

Het oplossen van het probleem is meer dan wat gaatjes boren in de muur en deze vullen met product.  Andere oorzaken kunnen eveneens, of combinaties, aan de basis liggen van het vochtprobleem.  Vochtbruggen door sterk aanzuigende producten zoals gips komen nog steeds voor !!!  Niveau verschillen van vloerpassen,  muren die blootgesteld staan aan neerslag …  lekkende leidingen van waternet of CV  …   wij vissen het uit voor u.

Door het grondwater zijn bijna altijd zoute in de muur terecht gekomen.   De zouten lossen op in het grondwater en blijven nadat het water uit de muur verdampt is achter in de muur.

Ook dit probleem vraagt de nodige aandacht.  De zoute dienen afgeschermd te worden. Door het afkappen van de bezetting en het aanbrengen van een speciale folie schermen wij de zoute af.   Op deze folie brengen wij dan opnieuw een pleisterlaag aan.

De behandeling is ook sterk  afhankelijk van de bouwmaterialen waaruit de muur, muren, bestaan.